Skip to main content Skip to footer

VIRKSOMHEDSCOCKPIT

I vores virksomhedscockpit finder du dine vigtige operationelle nøgletal - opdateret, hver morgen.

BESLUTNINGSKUBER

Med DBIZ beslutningskuber får du datagrundlaget til stærke forretningsbeslutninger – DBIZ, gør din data operationel. 

KUNDETILPASSET INDHOLD

Vi skræddersyer vores løsninger til at matche dine behov, så vi altid understøtter de processer der er kritiske i din forretning.

EKSEKVERINGSMOTOR

DBIZ reducerer jeres ressourcebehov til analyser og opfølgning. DBIZ skaber forståelse - mellem afdelinger og mennesker

Cockpit

Virksomheds cockpittet viser virksomhedens udvikling i omsætning, dækningsbidrag, leveringsevne og lagrer. Brugerne kan slice og dice på de mest gængse parametrer såsom kunder, segmenter, varer, varegrupper – groft sagt alle dimensioner i virksomhedens ERP platform. Nøgletallene kan sammenlignes med sidste års tal og det aktuelle budget – vi kalder det "virksomhedens sundhedsattest"

Indkøb

Balancer indkøb, lagre og ricisi. Fokuser på dine vigtigste leverandører og vær skarp på udvikling i deres performance og prisudvikling – vær altid klar til gode beslutninger og opfølgning

Produktion

Oversæt dine produktionsordrer til timer på det enkelte arbejdscenter, afdeling eller for hele produktionen. Følg op på stamdata og efterkalkuler på produktionsordrer og helt ned på det enkelte procestrin. Identificer områder med kapacitetsbegrænsning og hav altid overblik over hvor mange timer produktionen mangler at eksekverer og om planen realiseres – vær på forkant på afvigelser

Sales & Operation Planning

Balancer afsætning og kapacitet. Oversæt omsætning til timer i produktionen – sammenlign æbler og æbler. Udnyt produktionsstamdata til et korrekt fremtidigt belastningsoverblik, og etabler en early warning mekanisme på investeringer og fremtidigt ressourcetræk. Skab et ensartet beslutningsgrundlag mellem salg, produktion og finans på nøgleområder for netop din virksomhed – vær markedsdrevet med effektiv eksekvering

Salg

Kunde Cockpit, så du altid har et klart billede af jeres performance overfor en specifik kunde – leveringsevne, forecast usikkerhed, lagerdækning, leveringstid, antal ordrer osv. ABC og dobbelt ABC analyser samt kunde- og vareprofitabilitets analyser. Overblik over udvikingen hos de enkelte kunder, markeder og segmenter og identificer sammenhænge i udviklingen – vær professionel overfor jeres kunder

Lager og Sortiment

Fokuser på lagersammensætning og sortimentsudvikling. Definer klare lagerstrategier gennem automatiske ABC/XYZ modeller, så de vigtigste varer styres planmæssigt, mens risikofyldt lagerbinding reduceres. Lagerprofiler for den enkelte varer og systematisk opfølgning på afsætningsprofiler og opdatering af MRP opsætning – optimer jeres virksomhed gennem differentieret styringskoncepter

DBIZ Tailored

Har din virksomhed et helt specielt behov eller kompleksitet, så skaber vi en løsning udviklet til jer uden at det koster en bondegård – vi vil altid være værdiskabende

Kunde rapporter

Udvalgte superbrugere kan få adgang til datamodellen og selv designe og udvikle egne rapporter på DBIZ online. Det giver organisationen den totale frihed til at udnytte mulighederne i PowerBI, samtidig med at anvendelsen foregår i en styret proces og i en valideret datamodel

Budget & Forecast

Inkluder enten jeres eget budget eller kundernes forecast i jeres datamodeller, så I kan fremskrive eksempelvis lagerudvikling eller kapacitetsbehov med udgangspunkt i det forventede fremtidige aktivitetsniveau. Det finansielle budget kan inkluderes på det lavest tilgængelige niveau og inkluderes i DBIZ online, hvor det ønskes. Forecastet kan ligeledes generes ud fra både simple eller avancerede maskinlærings algoritmer, med udgangspunkt i hvad der giver mening for forretningen. 

Finans

Følg din virksomheds finansielle nøgletal, så udvikling og ricisi synliggøres løbende. Arbejd med en fælles koncern valuta på tværs af selskaber og konsolider hele gruppens regnskaber. Følg både den daglige drift og den klassiske måneds- og årsrapportering. Anvend input fra f.eks. salgskuben til at danne et fremtidigt cash-flow overblik eller følg udviklingen på de enkelte konti og sammenlign med budget – gør finans til en proaktiv business partner

HR

Hav et dataorienteret overblik over din organisation og dens sammensætning. Sikre dig, at du husker vigtige medarbejderrelaterede områder lige fra ledelsesrapportering til fødselsdage. Kompetence sammensætning koblet op mod det fremtidige aktivitetsniveau og den konkrete ledelsesstruktur.